Nautilus Maceraları

Kişisel laboratuvar

C# Türkçe Karakter Ayıklama

QueryStringlerle uğraştığım bir gün (Bugün[]) Türkçe karakter problemi yaşadım. Bu durumu aşmak için aşağıdaki gibi bir Extension Metod geliştirdim.

  public static string TurkceKarakterAyikla(this string turkceKelime)
     {
       char[] trKarakterler = { 'ç', 'ğ', 'ı', 'ö', 'ş', 'ü', 'Ç', 'Ğ', 'İ', 'Ö', 'Ş', 'Ü' };
       char[] ingKarakterler = { 'c', 'g', 'i', 'o', 's', 'u', 'C', 'G', 'I', 'O', 'S', 'U' };
       for (int i = 0; i < ingKarakterler.Length; i++)
       {
        turkceKelime = turkceKelime.Replace(trKarakterler[i], ingKarakterler[i]);
       }
       return turkceKelime;
     }

Kullanımı :

  var Ad="Soner".TurkceKarakterAyikla();//Soner
  var Soyad="KÖYLÜ".TurkceKarakterAyikla();//KOYLU 

 

Loading